Stichting Celelezingen

De stichting Cele Lezingen, gedragen door de 3 Zwolse Rotary clubs

en Rotaract, is een onafhankelijke stichting met als doel jaarlijks een

toonaangevende spreker te vragen om zijn/haar visie te geven over

een actueel thema. Het verbinden van naam van Cele aan de lezing

is een eerbetoon dat deze belangrijke

Zwollenaar, die een belangrijke bijdrage leverde aan de

hervormingen van samenleving en onderwijs. Met de lezing willen we

een constructieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat,

de aanwezigen inspireren en aan het denken zetten (“food for

thought”).

Bestuur

drs. Marie-Louise van der Sande – voorzitter

ing. Alphonse Hanlo – penningmeester

drs. Luc Panhuysen – secretaris

drs. Marie-Jeannette Quist

ir. Daan van Vliet

mr. Silvia Koerhuis

 

Comité van aanbeveling

ing. W. Beun

voorzitter College van Bestuur Deltion College


prof. dr. Ir. Georg Eitelber
g

hoogleraar Aerodynamica Technische Universiteit Delft


I. Grimm MSc MBA

voorzitter College van Bestuur Hogeschool Windesheim

drs. V. Robijn

directeur Historisch Centrum Overijssel

directeur IJsselacademie

drs. P.H. Snijders

burgemeester van Zwolle


prof. dr. mr. J.G. Sijmons

hoogleraar Gezondheidsrecht Universiteit Utrecht

of counsel gezondheidszorg Nysingh Advocaten en Notarissen